Useful Links

Australian Taxation Office
www.ato.gov.au

Australian Customs
www.customs.gov.au

Australian Quarantine and Inspection Service
www.aqis.gov.au

Oz Forex Foreign Exchange Services

www.ozforex.com.au

Foregin Trade On-line

www.foreign-trade.com


澳大利亚税务局

www.ato.gov.au

澳大利亚海关

www.customs.gov.au

澳洲检疫及检查

www.aqis.gov.au

澳洲外汇外汇服务

www.ozforex.com.au

国际贸易网站

www.foreign-trade.com